หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 

 
 
แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯ ต่าง ๆ  
 

ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ในเขตการปกครองของ อบต.บ้านกล้วย ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภบท.5 เพื่อชำระภาษีตามราคาปานกลางของที่ดิน ไปขอยื่นแบบ ภบท.5และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 ได้ที่ อบต.บ้านกล้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 11.19 น. โดย คุณ ยุพยงศ์ ม่วงน้อย

ผู้เข้าชม 146 ท่าน